ACTIVITEITEN 2022


WOENSDAG 13 APRIL

Op woensdag 13 april 2022 wordt de Paasviering gehouden in De Lanteern. De termijn om in te schrijven is verstreken. Alle informatie in Mantelnieuws.

Afmelden om dringende redenen bij het secretariaat, 0165 851 514, vóór maandag 11 april.

Voorafgaand aan de Paasviering wordt er een eucharistieviering gehouden in de H. Willibrorduskerk.

De dienst begin om 11.30 uur

De zaal gaat open om 12.30 uur.


BLOEMSCHIKKEN – PAASSTUK MAKEN

Op vrijdag 8 april is er gelegenheid om gezamenlijk een Paas bloemstuk te maken.
Van 13.30 uur tot 16.30 uur in De Lanteern.
Alle informatie in Mantelnieuws.

Bij vragen en om aan te melden:
alléén telefonisch: Coosje Mies, 06 12 43 60 65


Donderdag 12 mei wordt de Algemene Ledenvergadering gehouden in De Lanteern,
van 13.30 uur tot ongeveer 15.00 uur.
Aanmelden: vóór 20 april.
Verdere informatie : zie Mantelnieuws


Belangenorganisatie voor senioren