ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

in verband met opnieuw sluiting
van De Lanteern
met ingang van 15 oktober
komt de Algemene Ledenvergadering
gepland op 29 oktober 2020
te vervallen.

In de Mantelnieuws
van eind november 2020
meer informatie hierover.

De Kascontrolecommissie heeft in januari 2020  de financiële administratie bij de penningmeester gecontroleerd en volledig akkoord bevonden.  

Belangenorganisatie voor senioren