ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

De algemene Ledenvergadering – het bespreken van het jaar 2019 – werd in verband met de RIVM maatregelen verschoven naar een latere datum.

Deze is nu vastgesteld op donderdag 29 oktober 2020, in De Lanteern.

Nadere informatie volgt in Mantelnieuws van eind september 2020.

Alvast vooruitlopend op de Algemene Ledenvergadering:

De Kascontrolecommissie heeft in januari 2020  de financiële administratie bij de penningmeester gecontroleerd en volledig akkoord bevonden.  

Belangenorganisatie voor senioren