ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Tot nader bericht is de planning van de Algemene Ledenvergadering voorlopig opgeschoven. We wachten de berichten van RIVM af.

De Kascontrolecommissie heeft in januari 2020  de financiële administratie bij de penningmeester gecontroleerd en volledig akkoord bevonden.  

Belangenorganisatie voor senioren