ALGEMENE LEDENVERGADERING 2021

TIJDENS DE VIERING VAN DE DAG VAN DE OUDEREN,
ZATERDAG 2 OKTOBER 2021
IN DE LANTEERN,
WORDT DE ALGEMENE LEDENVERGADERING GEHOUDEN

De Kascontrolecommissie heeft in januari 2020  de financiële administratie bij de penningmeester gecontroleerd en volledig akkoord bevonden.  

Belangenorganisatie voor senioren