ALGEMENE LEDENVERGADERING 2020

Op dinsdag 28 april
wordt
de Algemene Ledenvergadering gehouden.

Van 13.30 uur tot ongeveer 15.30 uur

In De Lanteern in Sint Willebrord

Onze penningmeester / ledenadministrateur, de heer Jan van Peer is aftredend, maar herkiesbaar.
Eventuele tegenkandidaten kunnen zich melden vóór 20 april a.s., bij het secretariaat per E-mail: janjofra@home.nl of telefonisch : 0165 851 514, of bij één van de andere bestuursleden.

Mochten zich tegennkandidaten melden, dan wordt ter vergadering schriftelijk over de kandidaten gestemd, conform art. 12, punt 3 van de statuten.

Naast het officiële gedeelte wordt deze middag door een aantal gastsprekers ingevuld met het verstrekken van belangrijke informatie voor onze doelgroep.


Meer hierover leest u in Mantelnieuws van april.

Belangenorganisatie voor senioren