cliëntondersteuner

Belangrijke informatie voor iedereen

Het is van groot belang dat je goed voorbereid bent op het zogenaamde keukentafel gesprek, wanneer je een WMO voorziening aanvraagt bij de gemeente.

 

In dit gesprek wordt bepaald waar je recht op hebt m.b.t. huishoudelijke hulp en ondersteuning. Je hebt niet meer van zelfsprekend recht op zorg en ondersteuning, die je tot voor kort wel kreeg. Er wordt in kaart gebracht wat mensen in je naaste omgeving voor je kunnen betekenen.

De belangrijkste onderwerpen voor het keukentafel gesprek zijn:

     * Wie ben ik, of liever, stel jezelf voor.
     * Waar loop ik tegenaan en wat zijn mijn
        beperkingen.
     * Wat kan ik zelf of met hulp van kinderen,
        buren, familie of naasten nog 
oplossen.
     * Waarvoor en waarom vraag ik
        ondersteuning aan.
     * Hoe wil ik graag dat die ondersteuning er uit ziet.

Mensen die al een keukentafel gesprek hebben gehad
en waarvan het vervolg onduidelijk of niet naar tevredenheid is, zoals bijvoorbeeld het leveringsplan van de zorgaanbieder of de beschikking van de gemeente, kunnen bij één van de 4 cliëntondersteuners terecht

voor meer informatie.
Zij staan u graag te word en geven advies.
Zo ook voor de voorbereiding of begeleiding bij het keukentafel gesprek. (zie ook: tabblad Gemeente Rucphen, keukentafelgesprek)

Deze ondersteuning geldt voor iedereen en is gratis. Een  KBO lidmaatschap is hiervoor dus niet noodzakelijk. Dit mag je doorgeven aan iedereen die er behoefte aan heeft.

Cliëntondersteuners voor de gemeente Rucphen:

Cees van Oorschot : 0165 383 301
cees.van.oorschot@kpnmail.nl
Marie Louise Marijnissen : 0165 542 892
ml.marijnissen@kpnmail.nl
Wim van de Sande : 0165 855 665 
vandesanden.advies@home.nl
Bieneke de Waal-van der Vlies : 0165 327 537
bvandervlies-dewaal@kpnmail.nl
Ina Jansen: 06 4262 8878
jansenina@home.nl                                              

 

 

 

Belangenorganisatie voor senioren