dienstencheque voor mantelzorgers

Iemand die officieel ingeschreven staat als mantelzorger kan zich wenden tot de gemeente en zorgaanbieder.

Deze mantelzorger kan ondersteuning krijgen via de dienstencheque,
€ 7,50 per uur met een maximum van 52 uren per jaar.

Huishoudens die via de Wmo hulp hebben, komen hiervoor niet (meer) in aanmerking sinds 01-01-2020.

Belangenorganisatie voor senioren