Invullen Belastingaangifte

Belastinginvullers voor KBO leden.

Leden, die voor de eerste keer hun belastingaangifte in willen laten vullen, door een vrijwilliger van onze KBO, kunnen contact opnemen met:

Michael Damen tel. 0165 – 386609 en e-mail: dmnn@xs4all.nl

B.J.M. van der Valk      telefoon: 0165 – 506271

Het is handig om alvast alle informatie klaar te hebben wanneer de belastinginvuller komt. Des te eerder kan hij aan de gang en kan uw aangifte verzonden worden. Zorg ervoor dat u de volgende stukken klaar hebt liggen:

  • de jaaropgaven van de SVB, pensioenfondsen en lijfrenteverzekeraars over 2020;

  • bij een eigen woning de WOZ- beschikking van de gemeente met als peildatum 01-01-2020 en de jaaropgave van de hypotheekverstrekker over 2020;

  • beschikking van zorg-/ en huurtoeslag

  • de jaaropgaven van de bank;

  • rekeningen van specifieke zorgkosten;

  • bewijsstukken van gedane giften;

  • de brief van de Belastingdienst met de machtigingscode.

De vergoeding die u aan de belastinginvuller betaalt, is gerelateerd aan de richtlijnen van KBO Brabant.

 

 


 


 

Belangenorganisatie voor senioren