Vrijwillig Ouderen Adviseur

Vrijwillig Ouderen Adviseurs

Sinds 6 mei 2015 zijn in de gemeente Rucphen weer 2 nieuwe

vrijwillig ouderen adviseurs (VOA’s) beschikbaar.

Dit zijn Jan Braspenning en Cees van Oorschot. Via KBO Brabant zijn zij in de gelegenheid gesteld de door de VBOB ontwikkelde training te volgen.

De nieuwe VOA’s zijn vrijwilligers van het Verenigde Bonden Overleg Brabant (VBOB), de koepel van de samenwerkende ouderenbonden KBO-Brabant, NOMB, PCOB en PVGE. De opleiding is verzorgd door het gerenommeerde opleidingsinstituut MariënburgGroep dat ook de Wmo-ambtenaren van gemeenten opleidt en Yuris Rechtshulp.

Beiden hebben met goed gevolg de opleiding tot ouderen adviseur doorlopen en zijn nu beschikbaar voor een ieder die een beroep op hen wil doen met een of meerdere vragen op allerlei gebied, zoals inkomen, recht, zorg, wonen, welzijn, mobiliteit en participatie.

De vrijwillig ouderen adviseur is enkel een wegwijzer naar een mogelijke oplossing voor een vraagstuk of hij verwijst de cliënt door naar een specifieke organisatie of een cliëntondersteuner die wel in actie kan komen namens de cliënt. Het kan ook zijn dat na het advies van de VOA, de cliënt zelf in actie moet komen voor een oplossing van zijn of haar probleem. Zelfredzaamheid wordt steeds meer gezien als een algemeen aanvaard begrip.

De VOA is dus een eerste aanspreekpunt voor senioren met bepaalde vragen. Hij zal samen met de cliënt meerdere opties bespreken en mogelijk een advies uitbrengen, waarmee de cliënt verder kan. Maar het is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf of hij of zij met het uitgebrachte advies van de VOA verder actie gaat ondernemen.

De VOA fungeert als vertrouwenspersoon en zal uw informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit met anderen delen.

Wanneer kunt u een VOA inschakelen?

Een VOA is op de eerste plaats een wegwijzer, iemand die u helpt de weg te vinden in het woud van regels en regelingen. Of u helpt om inzicht te krijgen in andere vragen waar u mee zit.

Centraal staat het helder krijgen van de hulpvraag en overzicht te bieden van de mogelijkheden. Als dat nodig is gaat een ouderenadviseur mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. Mede door de hulp van de ouderenadviseur kunnen ouderen langer zelfstandig thuis blijven wonen   en de regie in eigen handen houden.  Een VOA heeft kennis van heel veel onderwerpen, zoals onder andere:  

–        zorgverzekering

–        herkeuring rijbewijs en informatie over het OV

–        erfrecht en schenkbelasting

–        belasting en toeslagen

–        regelingen rondom zorg, zoals aanvragen, onafhankelijke ondersteuning               keukentafelgesprek e.d.

–        administratieve ondersteuning

–        financiën                                                                                                         

–        eenzaamheid.

Hebt u een vraag, dan kunt contact opnemen met:

Jan Braspenning (St. Willebrord) 06-48251470

Cees van Oorschot (Sprundel) 0165-383301

 

 

Belangenorganisatie voor senioren