Vrijwillig Ouderen Adviseur

Heeft u vragen over regionale en lokale (zorg)voorzieningen en diensten, dan stelt u die het best aan een cliëntondersteuner in uw gemeente of vrijwillige ouderenadviseur van uw lokale seniorenvereniging.

VOA’s, zoals de vrijwillige ouderenadviseurs in de wandelgangen genoemd worden, kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of zij denken met u mee. Ze kennen de sociale kaart van uw gemeente als geen ander.  Zij nemen de tijd voor u en bieden een luisterend oor.

De vrijwillig ouderen adviseur is een wegwijzer naar een mogelijke oplossing voor een vraagstuk of hij verwijst de cliënt door naar een specifieke organisatie of een cliëntondersteuner, die dan in actie kan komen namens de cliënt. Het kan zijn dat na het advies van de VOA, de cliënt zelf in actie moet komen voor een oplossing van zijn of haar probleem.

De VOA fungeert als vertrouwenspersoon en zal uw informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit met anderen delen.

Als dat nodig is gaat een cliëntondersteuner mee naar het Wmo-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. 

Een VOA heeft kennis van heel veel onderwerpen, zoals onder andere:  

–        zorgverzekering
–        herkeuring rijbewijs en informatie over het OV
–        erfrecht en schenkbelasting
–        belasting en toeslagen
–        regelingen rondom zorg, zoals aanvragen,   
          keukentafelgesprek e.d.
–        administratieve ondersteuning
–       financiën
–       bespreekbaar maken van eenzaamheid

Hebt u een vraag of zou u graag in contact komen met een Vrijwillig Ouderen Adviseur, schroom dan niet en bel met:

  • VOA Cees van Oorschot (Sprundel) 0165 383 301
    (Cees is tevens één van de 4  cliëntondersteuners in de gemeente Rucphen)
  • VOA Jan Braspenning (St. Willebrord) 06-48251470

 

 

 

Belangenorganisatie voor senioren