CLIËNTONDERSTEUNER EN Vrijwillig Ouderen Adviseur

Heeft u vragen over regionale en lokale (zorg)voorzieningen en diensten, dan stelt u die het best aan een cliëntondersteuner of vrijwillige ouderenadviseur van uw lokale seniorenvereniging.

In de gemeente Rucphen zijn als vrijwillige ouderen adviseurs (VOA’s) beschikbaar, Cees van Oorschot (tevens cliëntondersteuner),  Jan Braspenning (VOA)

VOA’s, zoals de vrijwillige ouderenadviseurs in de wandelgangen genoemd worden, kunnen u adviseren, informeren, doorverwijzen of zij denken met u mee. Ze kennen de sociale kaart van uw gemeente als geen ander. En het belangrijkste is misschien nog wel dat zij de tijd voor u nemen en ook zonder concrete vraag graag een luisterend oor bieden.

De vrijwillig ouderen adviseur is een wegwijzer naar een mogelijke oplossing voor een vraagstuk of hij verwijst de cliënt door naar een specifieke organisatie of een cliëntondersteuner, die wel in actie kan komen namens de cliënt. Het kan zijn dat na het advies van de VOA, de cliënt zelf in actie moet komen voor een oplossing van zijn of haar probleem.

De VOA fungeert als vertrouwenspersoon en zal uw informatie zonder uw uitdrukkelijke toestemming nooit met anderen delen.

Als dat nodig is gaat een cliëntondersteuner mee naar het WMO-loket of een andere instantie, zodat iemand steun heeft voor, tijdens en na een gesprek. 

Een VOA heeft kennis van heel veel onderwerpen, zoals onder andere:  

–        zorgverzekering
–        herkeuring rijbewijs en informatie over het OV
–        erfrecht en schenkbelasting
–        belasting en toeslagen
–        regelingen rondom zorg, zoals aanvragen,   
          keukentafelgesprek e.d.
–        administratieve ondersteuning
–       financiën
–       bespreekbaar maken van eenzaamheid

Hebt u een vraag of zou u graag in contact komen met de cliëntondersteuner of VOA, schroom dan niet en bel met:

Cliëntondersteuner Cees van Oorschot (Sprundel) 0165 383 301

VOA Jan Braspenning (St. Willebrord) 06-48251470

 

 

 

Belangenorganisatie voor senioren