BELANGRIJKE TIPS van uw cliëntondersteuner

De tip die uw Cliëntondersteuner, Cees van Oorschot, u wil meegeven:

“Kijk regelmatig op uw toewijzing/besluit en leveringsplan”

Dit is een brief van de gemeente die u heeft ontvangen na 1 januari 2015 bij de herziening van een toewijzing van W.M.O. ondersteuning.
Met name in de huishoudelijke hulp is dit belangrijk, vele besluiten lopen dit jaar af!

Wanneer u zelf geen initiatief neemt kan het gebeuren dat uw ondersteuning wordt stop gezet.

De meeste besluiten lopen af op 31 december. 

6 weken voor de datum die op uw beschikking staat

dient u zich opnieuw aan te melden

Twijfelt u, of heeft u de beschikking niet bij de hand, neem dan gerust even contact op voordat u in de problemen komt.
Dit geldt ook voor uw vriendin en/of buurvrouw.

 

Nog een tip voor de mantelzorgers laat u registreren bij mantelzorg Rucphen “

Het is erg belangrijk voor de inventarisatie binnen onze gemeenschap en gemeente. Ook voor u zelf of liever uw mantelzorger.

Mocht u nog geen huishoudelijke hulp hebben, dan kunt u deze ondersteuning regelen door middel van het aankopen van diensten cheques voor € 5,00 per uur om zo b.v. het huishoudelijk werk te ondersteunen. 

Hiervoor dient de mantelzorger wel ingeschreven te staan.

Er is elke donderdagmiddag
van 13.30 uur tot 16.30 uur
spreekuur op Kozijnenhoek 20 – Rucphen

dit is naast het gemeentehuis

Wil je meer duidelijkheid spreek me aan of bel me gerust.

Uw Cliëntenondersteuner, Cees van Oorschot, tel 0165.383301

 

 

Belangenorganisatie voor senioren