berichten aan het bestuur

alleen die berichten
kunnen worden behandeld
die rechtstreeks
telefonisch of per mail
door betreffende leden of zijn of haar familieleden
worden doorgegeven
aan het secretariaat of
aan andere huidige bestuursleden
hieronder genoemd

Dat geldt voor meldingen
van
jubilea, ziektemeldingen,

overlijden, opzeggingen,
adreswijzigingen
e.d.

Berichten via via
of via andere kanalen
kunnen niet worden behandeld

of verwerkt

Voorzitter: Wil v.d.Luijtgaarden 06 53 56 73 87
Penningmeester: Jan van Peer 06 33 30 95 54  
Medebestuurslid: Coosje Mies 06 12 43 60 65  
Secretaris: Joke Franken 0165 851 514
E-mail secretariaat: janjofra@home.nl

Belangenorganisatie voor senioren