CAMPAGNE 2021

En opnieuw een heel mooi resultaat!

Onze penningmeester zorgde voor de inschrijving.
U zorgde voor een flink aantal stemmen op onze
KBO Sint Willebrord.

Dat heeft geresulteerd in een financiële bijdrage van
Rabo Clubsupport 2021 van:

€ 407,55 !!

Dank Rabobank!

Dank iedereen die onze vereniging een stem gaf!

Opnieuw een mooi resultaat!

/

Belangenorganisatie voor senioren