DAG VAN DE OUDEREN 2021 en ALGEMENE LEDENVERGADERING

Hoe fijn het was, om weer eens gezamenlijk een viering te kunnen doen. Dag van de Ouderen, hij werd uitstekend bezocht. Een kleine HONDERD leden woonden deze dag bij. Bijpraten, koffie/thee, een warm worstenbroodje, gezellige muziek verzorgd door Two of a Kind, een dansje, al dan niet op de vloer geweest, maar iedereen vermaakte zich prima. Eindelijk weer eens samen gezellig bijkletsen, gewoon, zitten en genieten van gezelschap, het kon allemaal.

Er werd begonnen met de Algemene Ledenvergadering. Voorzitter opende met een welkomstwoord, een minuutje stilte voor diegenen die we misten, aandacht voor Ria Jaspers-Dekkers, die jarenlang lid was van het bestuur en een enorme inbreng leverde en nu het bestuurslid-zijn overliet aan anderen. Het was meer dan goed geweest. Dank daarvoor werd uitgesproken met het overhandigen van een boeket bloemen.

Een nieuw bestuurslid, Coosje Mies, kon worden verwelkomd en officieel toegevoegd aan ons bestuur. Ze heeft al laten zien te beschikken over een creatieve, positieve inbreng.

De KBO Sint Willebrord staat er goed voor. Ondanks Corona hebben we een fiks aantal nieuwe leden mogen inschrijven. Het financiële en secretariële verslag gaf aan dat we een stabiele vereniging zijn met alles onder controle. Er staat veel “nieuws” op de activiteiten agenda, er werd b.v. deze dag al een groot aantal formulieren ingevuld voor de komende workshops.

Al met al, een middag waar we met velen van hebben genoten. Het kón weer, en we deden het ook.

Voor foto’s van deze middag: zie pagina : foto’s

Belangenorganisatie voor senioren