Huisvestingsverordening gemeente Rucphen

 • Gemeente Rucphen heeft eind september 2020 een huisvestingsverordening vastgesteld.
  Dit is een tijdelijke maatregel die loopt tot 1 oktober 2024.
 • Daarin staat dat jaarlijks maximaal 25% van de vrijkomende sociale huurwoningen in de gemeente toegewezen mag worden aan mensen die: – 6 jaar woonachtig zijn in Rucphen
  – of in de afgelopen 10 jaar 6 jaar aaneengesloten woonachtig zijn geweest.
 • Inmiddels hebben de gemeente en Thuisvester de systemen hierop voorbereid. Op 10 februari 2021 is aangekondigd dat de gemeente aanvragen in behandeling gaat nemen.
 • Mensen kunnen bij gemeente Rucphen een bindingsbewijs aanvragen. Dit moeten ze vervolgens bij Thuisvester aanleveren: fysiek bij de balie of digitaal via een mail aan de klantenservice.
  • Fysiek: bewijs inscannen en deze via SWX en KVS doorzetten naar Verhuur.
  • Mail: wordt via SWX en KVS doorgezet naar Verhuur

Ik heb gehoord dat ik voorrang kan krijgen  / Ik wil graag gebruik maken van die voorrang
U moet hiervoor aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U moet minimaal 6 jaar in Rucphen wonen (1) of in de afgelopen 10 jaar 6 jaar aaneengesloten in Rucphen hebben gewoond (2).
 • En u moet ingeschreven staan bij Klik voor Wonen als woningzoekende

Hoe kan ik deze voorrang aanvragen? Het gaat als volgt in zijn werk:

(1) U woont minimaal 6 jaar in Rucphen:
– u kunt bij de gemeente een uittreksel huisvestingsverordening aanvragen. Dit kan momenteel alleen aan de balie. Hier zitten legeskosten aan verbonden van € 7,50.
– dit uittreksel moet u aanleveren bij Thuisvester via klantenservice@thuisvester (als bijlage bij een mail). Als de balies opengaan kan het ook via de balie
– U ontvangt een bevestiging van Thuisvester als het uittreksel is verwerkt. Vanaf dan kunt u op woningen reageren die met voorrang voor maatschappelijke binding in gemeente Rucphen worden aangeboden.

Het uittreksel is geldig tot 24 september 2024 (dan loopt de huisvestingsverordening af). Deze einddatum ziet u terug in Mijn Klik voor Wonen.

(2) U heeft in de afgelopen 10 jaar 6 jaar aaneengesloten in gemeente Rucphen gewoond:
– U vraagt een uittreksel met adreshistorie aan bij uw eigen gemeente en mailt deze naar i.wester@rucphen.nl
Let op: de geldigheid van het uittreksel is afhankelijk van hoe lang u in Rucphen heeft gewoond. Op het moment dat u niet meer aan de voorwaarde van 6 jaar in de afgelopen 10 jaar voldoet, is het uittreksel niet meer geldig. Deze einddatum ziet u terug in Mijn Klik voor Wonen.

Waarom kan de gemeente mijn uittreksel niet doorgeven aan Thuisvester?Dit is niet toegestaan in verband met de privacywetgeving.

Ik heb een uittreksel aangeleverd bij Thuisvester. Kan ik nu met voorrang reageren?
– U ontvangt een bevestiging als het uittreksel in het systeem is verwerkt. – Dit kunt u terugzien in Mijn Klik voor Wonen.
– Als er een woning uit gemeente Rucphen wordt geadverteerd met voorrang voor maatschappelijke binding, dan staat dit aangegeven in de advertentietekst bij de woning.
Let op:, niet alle woningen uit gemeente Rucphen worden met deze voorrang verhuurd. Als er andere mensen uit Rucphen die ook voldoen aan de voorrangseis op dezelfde woning reageren, dan wordt de volgorde op basis van inschrijfduur bepaald.

Ik voldoe aan de voorwaarden van de voorrangsregeling, maar heb ook al een urgentiestatus
U kunt van beiden gebruik maken. Zo gauw u een woning heeft geaccepteerd vervalt uw urgentiestatus.

Belangenorganisatie voor senioren