huurtoeslag ruimer

Volgens schatting komen door de veranderingen in de regels van de huurtoeslag in 2020 nu 115.000 méér huishoudens in aanmerking voor de huurtoeslag.

Misschien bent u er wel een van!

De hoogte van de huurtoeslag is afhankelijk van de huurprijs, het inkomen en vermogen van u en uw eventuele toeslagpartner of medebewoner(s).

Sinds 1 januari 2020 zijn de regels voor huurtoeslag veranderd. Tot die tijd gold een zogenoemde harde inkomensgrens: boven die grens had u nooit recht op huurtoeslag.

Die inkomensgrens komt nu te vervallen. Het is dus zeker de moeite waard om dit na te gaan!

Om te bekijken of u in aanmerking komt voor huurtoeslag, maakt u een proefberekening op de website van de Belastingdienst of vraagt u hulp van een belastinginvulhulp (via uw lokale KBO-Afdeling).

Het is ook verstandig om hulp te vragen als uw partner overlijdt en hij/zij de huurtoeslagontvanger was. In dat geval kunt u ook bellen met de Belasting Telefoon voor nabestaanden: 0800 – 235 83 54 (gratis) of contact opnemen met een belastinginvulhulp.

Huurtoeslag voor 2020 kunt u aanvragen tot 1 september 2021.

Belangenorganisatie voor senioren