BINGO

DE BINGO IS
MET INGANG VAN
WOENSDAG

2 FEBRUARI 2022
WEER GESTART !!

ONDER DE GELDENDE MAATREGELEN

Belangenorganisatie voor senioren