Onze KBO

 KBO Sint Willebrord, een actieve vereniging

voor senioren vanaf 50 jaar

KBO Sint Willebrord is een organisatie waar senioren elkaar ontmoeten, samen aan ontspanning en sport doen, samen deelnemen aan culturele- en zingevingactiviteiten en waar de individuele en collectieve belangen van senioren worden behartigd.

Deze activiteiten worden vooral mogelijk gemaakt door de vrijwillige inzet van een leuke en hechte groep actieve leden. Een lidmaatschap bij KBO Sint Willebrord betekent tegelijkertijd het lidmaatschap van KBO-Brabant.

Het grote ledenaantal (132.000) maakt KBO-Brabant tot een serieuze gesprekspartner, zowel voor de landelijke als voor de provinciale overheden. Het stelt ons in staat de belangen van senioren op alle niveaus te behartigen.

Samen staan we sterk

 

Belangenorganisatie voor senioren