keukentafelgesprek

Hulp bij het keukentafelgesprek (onafhankelijke cliëntondersteuning)

Sinds 1 januari 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor alle lichtere vormen van zorg en ondersteuning. (Wet maatschappelijke ondersteuning – Wmo)

Als u heeft aangegeven dat u hulp nodig heeft, komt een medewerker van de gemeente met u praten. Dit gesprek noemen we het keukentafelgesprek. De medewerker van de gemeente noemen we een regieassistent.

Deze praat met u en met mensen in uw omgeving, bijvoorbeeld uw partner of andere familieleden.

Als u het prettig vindt dat iemand u bij het gesprek helpt, dan kunnen de vrijwillige cliëntondersteuners u daarbij helpen. Deze hulp is gratis.

Omdat het belangrijk is dat u een objectief advies krijgt, zijn de cliëntondersteuners onafhankelijk. Dat betekent dat de vrijwillige cliëntondersteuner er echt is voor u en niet afhankelijk is van de gemeente.  Hij of zij helpt u bij uw aanvraag maar beslist hier niet over

De cliëntondersteuners kunnen u bijvoorbeeld ondersteunen op gebieden als:
– Zorg, hulpmiddelen en woningaanpassingen
– Begeleiding en dagbesteding

4 Vrijwillige cliëntondersteuners kunnen u helpen bij uw vragen over de Wmo.

U kunt hiervoor contact opnemen met:

– Cees van Oorschot : 0165 383 301 of cees.van.oorschot@kpnmail.nl
– Marie Louise Marijnissen: 0165 542 892 of ml.marijnissen@kpnmail.nl
– Bieneke de Waal: 0165 327 538 of bvandervlies-dewaal@kpnmail.nl
– Wim van de Sande: 0165 855 665 of vandesanden.advies@admin
– Ina Jansen : 06 4262 8878 of jansenina@home.nl

U hoeft hiervoor geen lid te zijn van een specifieke organisatie binnen onze gemeente.

Kosten
De hulp bij het keukengesprek is gratis.

Belangenorganisatie voor senioren