OPNAME IN EEN VERPLEEGHUIS

Opname in een WLZ-instelling heeft veel voeten in de aarde. Er moet van alles geregeld worden, onder meer op financieel gebied, en dat kan ontzettend complex zijn. Een verkeerde keuze kan schrijnende gevolgen hebben. Signalen van ouderen vormden voor KBO-Brabant –  seniorenvereniging met 125.000 leden – de aanleiding om een team van vrijwillige WLZ-adviseurs te formeren.

ZIE VOOR VERDERE INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP

op deze website : onder:

berichten van KBO Brabant

Belangenorganisatie voor senioren