REGISTRATIEMAATREGELEN IN DE LANTEERN

Zoals u misschien al hebt begrepen is één van de nieuwe maatregelen voor de horeca (dat geldt dus ook voor De Lanteern) dat zij zich moeten gaan houden aan een registratie van naam en contactgegevens.

KBO – als huurder bij De Lanteern – wordt verantwoordelijk gehouden voor het registreren van leden, die aanwezig zijn bij activiteiten in De Lanteern.  Ook als deze activiteiten wekelijks in dezelfde samenstelling plaatsvinden.

Hiervoor heeft De Lanteern een formulier samengesteld om in te vullen en in te leveren bij de conciërge achter de bar voorafgaand aan de activiteit. 

Het volgende wordt aan u gevraagd:

  • Naam
  • Adres
  • Telefoonnummer
  • Email adres

De in te vullen lijsten liggen voorafgaande aan de activiteit in de gehuurde ruimte.

Door het invullen verklaart elke bezoeker dat hij of zij op alle vijf de gezondheidsvragen “nee” heeft geantwoord.

Aan iedereen die op 1 van de 5 vragen  “ja”  heeft geantwoord, wordt gevraagd om naar huis te gaan en contact op te nemen met de huisarts.

De lijsten zullen niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden, maar zijn slechts ter registratie, bedoeld voor Corona-maatregelen.  Na de daarvoor wettelijk geldende termijn worden de formulieren / gegevens vernietigd.

Via de link vindt u het door De Lanteern gebruikte formulier / de in te leveren lijst

formulier en lijst De Lanteern

Belangenorganisatie voor senioren