Spreekuur Wijkagent, BOA en thuisvester

Samen maandelijks spreekuur in de buurt

Vanaf 1 januari houden de wijkagent, de buitengewoon opsporingsambtenaar en een consulent van Thuisvester een maandelijks spreekuur in de kernen Rucphen, St. Willebrord en Sprundel. Dit doen ze om dichter bij de mensen te staan en snel te kunnen handelen als dat nodig is.

Laagdrempelig contact

Het spreekuur is bedoeld om het contact laagdrempelig te maken. Inwoners en ondernemers kunnen hier terecht met allerlei vragen, ideeën en klachten.

In Rucphen, Sprundel en St. Willebrord

De spreekuren worden gehouden op vertrouwde plekken in Rucphen, Sprundel en St. Willebrord waardoor de inwoners direct contact kunnen hebben met hun eigen aanspreekpunten. Andere partijen zoals de gebiedsregisseur, de lokale agoog of de wijkzuster sluiten aan wanneer mogelijk. Het maandelijks spreekuur krijgt voor nu een proefperiode van één jaar.

Wanneer en waar?

St. Willebrord  3e dinsdag van de maand van 13.00 tot 14.00 uur 

De Gagelrijzen 45 te St. Willebrord

19 februari, 19 maart, 16 april, 21 mei, 18 juni, 16 juli, 20 augustus, 17 september, 15 oktober, 19 november, 17december 2019

Belangenorganisatie voor senioren