w a a r s c h u w i n g

Onze doelgroep, de ouderen, ontkomt niet aan de gevolgen van het Corona-virus. Zeker niet aan de maatregelen, die worden genomen ter bestrijding van het Corona-virus. Toch willen wij u voor nog een ander effect ernstig waarschuwen.

Helaas worden door deze situatie ook die lieden, die het niet goed met u voor hebben, uiterst creatief in het bedenken van smoesjes om zich bij u binnen te dringen.

Zij profiteren van uw angst en vrees om getroffen te worden door het virus. Zij geven zich bijvoorbeeld uit voor :

– arts(en)
– zorgmedewerk(st)er
– virusschoonmakers, die uit naam van de gemeente uw woning  
  moeten komen ontsmetten
– medewerker of medewerkster van de GGD
– door thuishulp-organisatie extra ingezette medewerk(st)er
– laboratorium medewerk(st)ers
– prikpost medewerkers
– en alle mogelijke denkbare – verzonnen – beroepen
– soms geven ze aan, ook al bij de buren te zijn geweest

Vaak zijn ze uiterst vriendelijk, o zo beleefd, alleen of samen met iemand, netjes, vaak hebben zij zich zo gekleed, dat u twijfelt of ze niet écht degenen zijn, die ze zeggen te zijn.

Uniformen, logo’s, pasjes, alles is na te maken en wordt door hen gebruikt.

Laat deze mensen niet binnen!
Geloof hen niet !
Doe de deur dicht!

Niemand komt ongevraagd dat doen, wat zij zeggen te komen doen. Beter te wantrouwig, dan te goed gelovig!

Overdag – in de vroege avond – ’s avonds
als u degene die zich aandient,
niet verwacht, en niet (her)kent :

HOUD UW DEUR DAN DICHT!
DAT HOUDT HET GESPUIS BUITEN!

Belangenorganisatie voor senioren