wanneer komt u in aanmerking voor kwijtschelding van lokale lasten

KBO-Brabant pleit al jaren voor een gelijk inkomensondersteunend- en minimabeleid. Zo is de kans groot dat je in de ene gemeente wel in aanmerking komt voor kwijtschelding van lokale lasten en in een andere gemeente niet.

In de praktijk is het nu zo dat een oudere die wat geld gespaard heeft voor zijn uitvaart of voor vervanging van de wasmachine, kwijtschelding misloopt wanneer hij meer dan 1.650 euro op zijn bankrekening heeft staan.

De Minister heeft nu voor AOW-gerechtigden en mensen met een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering bepaald dat die vermogensgrens met maximaal 2.000 euro mag worden verhoogd.

KBO-Brabant stuurde een open brief naar alle Brabantse gemeenten en vraagt hen om hun kwijtscheldingsbeleid inclusief de verhoging van de vermogensgrens op elkaar af te stemmen.

Klik hier voor onze brief aan gemeenten.

Klik hier voor de brief van minister Ollongren.

Klik hier voor informatie op de website van Belastingsamenwerking Oost-Brabant: ‘Heeft kwijtschelding aanvragen zin voor mij?’

Belangenorganisatie voor senioren